Wat gebeurt er als de SamenInGeld BV wegvalt?

Wanneer een project 100% van de gevraagde financiering behaald, wordt er een hypotheek afgesloten. Alle investeerders op het project verstrekken samen het bedrag aan de geldleners via de stichting Investeerders SamenInGeld.

De stichting heeft de opdracht gegeven aan SamenInGeld BV om het werk dat nodig is om deze hypotheek te beheren, uit te voeren. Mocht er in de tussentijd iets met deze BV gebeuren waardoor zij de afgesproken werkzaamheden niet meer kan verrichten, is stichting investeerders SamenInGeld vrij om een nieuwe beheerder voor de uitstaande hypotheek te zoeken. Ze kunnen hier dan een nieuwe opdracht aan verstrekken.

Als geldlener betaal je namelijk maandelijks administratiekosten om deze werkzaamheden te bekostigen. Ook de investeerders betalen jaarlijks hun deel voor het beheer van het geldverkeer. Zelfs na het wegvallen van de BV blijven deze baten maandelijks binnekomen. Hierdoor kunnen zij opnieuw ingezet worden voor een nieuwe beheerder. Wij, SamenInGeld, hebben hiervoor een verklaring in ons bezit, opgesteld door een accountant. Hierin staat dat het goed mogelijk is het werk van de stichting Investeerders  SamenInGeld over te nemen tegen de huidige administratieve vergoeding die geldleners en investeerders maandelijks betalen.

30230 2017 Overeenkomst insolventie

De rente die de geldlener betaalt, gaat één op één naar de investeerder. Ten behoeve van de afhandeling van alle betalingen tussen de geldlener en investeerders is gekozen om een onafhankelijke betaal-dienstverlener in te zetten. In ons geval maken we hierbij gebruik van Intersolve. Zij heeft een vergunning van de Nederlandse Bank om geld veel langer dan 30 dagen onder beheer te houden. Dat vinden wij belangrijk in verband met een eventueel bouwdepot bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen. Er is dus geen sprake van een derdengelden rekening waar de bestuurders van SamenInGeld BV toegang toe hebben.

Om de hypotheek te vestigen, wordt het leenbedrag ter beschikking gesteld aan de notaris. We werken hierbij uitsluitend met notariskantoren die zijn geaccrediteerd door Intersolve. Dit zorgt ervoor dat het bedrag zoals bijeengebracht door de investeerders maar op één manier kan worden overgeboekt vanuit de rekening bij Intersolve.

Aan het einde van de looptijd van een lening, wordt deze afgelost. Om ervoor te zorgen dat het geld daadwerkelijk bij de investeerders terug komt, is in de hypotheekakte opgenomen dat aflossingen alleen kunnen worden betaald aan het rekeningnummer van de geldlener bij Intersolve. Deze rekening is geblokkeerd voor opname totdat SamenInGeld deze vrij geeft.

De stichting investeerders SamenInGeld wil jouw investering zo veilig mogelijk maken. Door de vestiging van een hypotheekrecht op het onderpand en het bewijs van betaling van de opstalverzekering jaarlijks te ontvangen, biedt SamenInGeld een solide investering. Op het moment van schrijven, kennen we dan ook geen default. Alle verplichtingen worden door de geldvragers nagekomen. Wij zullen er ook alles aan doen om dit zo te houden.

We adviseren investeerders om slechts een verantwoord deel van hun vermogen te investeren in crowdfunding projecten. Het is daarnaast verstandig om de inleg te spreiden over meerdere projecten.

SamenInGeld
Maak gebruik van dit formulier om je vraag te stellen en we zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen...