In gesprek met Bernd Mintjes – deel 2

In gesprek met... - 7 juli 2014

Hieronder leest u het vervolginterview met Drs. Bernd Mintjes. In het eerste deel hebt u kunnen lezen over de persoon Bernd Mintjes; zijn achtergrond, zijn bedrijf Crowdpartners, de relatie met SamenInGeld en zijn visie op crowdfunding. En over CrowdAcademy; een online kenniscentrum met verschillende E-learning modules op het gebied van crowdfunding.

Nog even in het kort: Drs. Bernd Mintjes

Hij is onder meer oprichter/eigenaar van het bedrijf Crowdpartners: het platform voor kapitaal; waar investeerders en kapitaalvragers elkaar ontmoeten. Samen met zijn compagnon Robert Jan Lamers investeerde hij de afgelopen 20 jaar in zo’n 200 innovatieve start-ups.

U doceert onder meer aan de Universiteit van Groningen [innovatie, strategie en ondernemerschap]. Wat is uw belangrijkste les in het kort?

Deze periode is -historisch gezien- de beste tijd om te starten met een bedrijf. Innovatie [lees: internet] valt nu samen met tal van mogelijkheden/kansen. Ik voorzie grote veranderingen in het ondernemerslandschap in Nederland. Wij hechten in Nederland traditioneel gezien aan Koninklijke bedrijven [bedrijven van minstens 100 jaar oud]. In Amerika zijn de best lopende bedrijven allemaal opgericht na 1980, gericht op innovatie. In Nederland ga je ook zien dat jonge bedrijven de overhand gaan krijgen.

Met uw bedrijf Crowdpartners hebt u onlangs Crowdacademy ontwikkeld; wat houdt dit in?

Crowdpartners hecht grote waarde aan transparantie en wil daarom goede uitleg geven over investeren en de mogelijke risico’s die een investeerder kan lopen. In de E-learning modules geven we investeerders informatie over de diverse projecten waarin zij kunnen investeren en de wijze waarop dit verloopt. Door dit te doen met een E-learning module is de kennis toegankelijk en kunnen investeerders de informatie gemakkelijk tot zich nemen.

Wat kunnen we in de toekomst verwachten van Crowdacademy?

Vanzelfsprekend volgen we alle ontwikkelingen in de markt op de voet en verwerken we deze in onze E-learning modules. Crowdacademy zal dan ook steeds nieuwe modules publiceren en aanbieden.

Hoe ziet u de toekomst van crowdfunding?

Future We zien een duidelijke tendens naar meer zelfparticipatie in de maatschappij. Mensen nemen steeds vaker de verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun omgeving. Er zijn talloze voorbeelden van burgers die zelf initiatieven nemen in hun omgeving. Van bewoners die collectief zonnepanelen aanschaffen tot het online diensten of producten aanbieden. We zien dan ook steeds meer mensen die direct investeren in bedrijven, producten of huizen. Crowdfunding is het toonbeeld van zelfparticipatie dus ik voorzie vanzelfsprekend dat het de komende jaren steeds meer ingezet zal worden in Nederland.

Crowdfunding is een serieuze financieringsvorm en een geweldig instrument om [start]kapitaal te verkrijgen. In een aantal gevallen zal het vooral aan het begin van een financieringstraject ingezet worden om vervolgens bij een bank de vervolgfinanciering rond kan maken. Maar dat banken in beginsel steeds meer kredietaanvragen zullen afwijzen, is een gegeven dus daar komt de kracht van crowdfunding vrij.

De komende jaren zullen er meer crowdfunding platforms bij komen en zullen er een aantal weer afvallen, zo gaat dat en dat is ook goed. Wat uiteindelijk overblijft is een solide basis van platforms waarin consumenten met toegenomen vertrouwen in het fenomeen crowdfunding steeds meer zelf zullen investeren.

Hoe ziet u de toekomst van SamenInGeld in het bijzonder?

SamenInGeld is zo’n platform waarvan ik voorzie dat ze met succes zullen blijven bestaan. Niet voor niets is Crowdpartners het partnership met hen aangegaan. Crowdpartners verzorgt de backoffice voor SamenInGeld. Wat we doen komt simpel gezegd neer op het verzorgen van de administratie van geldstromen: heen van de investeerders naar het project en terug van het project naar de investeerders. En dat is volledig transparant en overzichtelijk; elke deelnemer wordt door ons voorzien van een eigen account en ziet in één oogopslag alle gewenste informatie. Investeren bij SamenInGeld heeft een overzienbaar risico en een rendement van minimaal 4% en dat is op dit moment aanzienlijk hoger dan bij een bank.

We adviseren investeerders om slechts een verantwoord deel van hun vermogen te investeren in crowdfunding projecten. Het is daarnaast verstandig om de inleg te spreiden over meerdere projecten.

SamenInGeld
Maak gebruik van dit formulier om je vraag te stellen en we zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen...