AFM aanbevelingen voor crowdfundingsector

Nieuws - 27 december 2014

[ bron website AFM ]

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het belangrijk dat de crowdfundingsector de ruimte krijgt om op een duurzame en verantwoorde manier te groeien. Dat betekent dat ze voldoet aan een aantal randvoorwaarden, zoals professionele platforms, een minimumniveau aan transparantie, en een bepaalde mate van bescherming van de geldgever en geldvrager. De AFM is van mening dat de sector een belangrijke verantwoordelijkheid heeft, en dat daarnaast een aantal aanpassingen, onder andcrowdfunding-1084ere van het wettelijk kader noodzakelijk is.

Dat stelt de AFM op basis van onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector, dat zij mede op verzoek van de Minister van Financiën heeft uitgevoerd. De AFM heeft hiervoor ook gekeken naar verschillende Europese ontwikkelingen. De AFM doet in het rapport onder andere concrete voorstellen voor aanpassingen in de wetgeving en nodigt marktpartijen uit daarop te reageren.

AFM rapport

AFM onderzoek

Minister Dijsselbloem van Financiën laat de Tweede Kamer crowdfunding samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te zien als een waardevolle toevoeging aan het instrumentarium voor de financiering van onder meer het mkb. Hij ondersteunt de verdere ontwikkeling van deze alternatieve financieringsvorm en zal daarom op korte termijn, waar mogelijk, enkele aanpassingen doen in de huidige regelgeving waardoor meer recht wordt gedaan aan de specifieke situatie bij crowdfunding.

Kamerbrief inzake crowdfunding

We adviseren investeerders om slechts een verantwoord deel van hun vermogen te investeren in crowdfunding projecten. Het is daarnaast verstandig om de inleg te spreiden over meerdere projecten.

SamenInGeld
Maak gebruik van dit formulier om je vraag te stellen en we zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen...