Klachtenprocedure

SameninGeld doet haar uiterste best om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Vindt u dat uw klacht niet juist is afgehandeld? Dan kunt u uw klacht indienen bij de directie van SamenInGeld.

kifid_logoSamenInGeld is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.015894.

Omschrijving van uw klacht

Geef in een brief of e-mail duidelijk aan wat uw klacht is en waarom u niet tevreden bent met de oplossing. Vermeld altijd uw persoonlijke gegevens en uw rekeningnummer. Uw brief stuurt u naar:

SamenInGeld BV
T.a.v. de directie
P.C. Staalweg 70
3721 TJ Bilthoven

Of per mail naar: info@sameningeld.nl

Reactie binnen 6 weken

De directie van SamenInGeld streeft er naar zo snel mogelijk schriftelijk te reageren. U ontvangt uiterlijk binnen 6 weken een reactie.

Niet eens met antwoord directie

Bent u het niet eens met de reactie van de directie van SameninGeld dan kunt u zich als zakelijke relatie wenden tot de rechter. In bepaalde gevallen kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Klacht over BKR-registratie

Gaat uw klacht over een registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) en bent u het niet eens met de reactie van de directie van SamenInGeld dan kunt u uw zaak voorleggen aan de Geschillencommissie BKR. Dit kan echter pas nadat de klachtenprocedure bij SamenInGeld is afgerond.

Geschillencommissie BKR

Na afronding van de klachtenprocedure bij SamenInGeld dient u uw klacht binnen 2 maanden in bij de Geschillencommissie BKR. Na deze termijn neemt de commissie uw klacht niet meer in behandeling. Het is verstandig om vooraf contact op te nemen met BKR om te informeren wat u moet doen om uw klacht in te dienen. Kijk voor meer informatie op www.bkr.nl of neem contact op via:

Bureau Krediet Registratie
Afdeling Inlichtingen & Inzage
Postbus 6080
4000 HB Tiel
Telefoon: 0900 257 84 35 (0900 BKRTIEL)

Uitspraak bindend

De uitspraak van de Geschillencommissie BKR is bindend voor u en voor SamenInGeld. De Geschillencommissie brengt voor behandeling van een geschil kosten in rekening. Voor meer informatie neemt u contact op met de Geschillencommissie BKR.

 

We adviseren investeerders om slechts een verantwoord deel van hun vermogen te investeren in crowdfunding projecten. Het is daarnaast verstandig om de inleg te spreiden over meerdere projecten.

SamenInGeld
Maak gebruik van dit formulier om je vraag te stellen en we zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen...