Het instortingsgevaar oftewel: de risico’s

Geen eieren voor jouw geld. Natuurlijk brengt investeren risico’s met zich mee. Een 100% garantie dat jouw investering bij ons veiliggesteld is, kunnen wij niet geven. Wij adviseren dan ook slechts een verantwoord deel van jouw vermogen te investeren en voor risicospreiding in meerdere projecten te kiezen. Ook al zijn de risico’s bij ons minder groot dan bij beleggen, wij willen je er toch graag van op de hoogte brengen. Evenals van het feit dat wij er alles aan doen om deze risico’s blijvend zo klein mogelijk te houden.

Investeringsrisico’s:

  1. Het onderpand van jouw investering kan geheel of gedeeltelijk beschadigen. Dat is ook de reden dat wij een opstalverzekering van de geldlener eisen. Deze wordt inclusief betaalbewijs jaarlijks gecontroleerd door de SamenInGeld BV in opdracht van de stichting investeerders SamenInGeld.
  2. De projecteigenaar voldoet niet (meer) aan de betaalverplichting. Om die reden hebben wij in de hypotheekovereenkomst opgenomen dat de Stichting investeerders SamenInGeld de huurstroom in zulke gevallen in beslag mag nemen. Mocht dat niet voldoende zijn, dan wordt overgegaan tot de verkoop van het onderpand. De opbrengsten hiervan worden in volgorde uitgekeerd aan de investeerders uit schijf 1 A gevolgd door de investeerders in schijf 1 B, 2 en daarna schijf 3. Indien er dan nog geld over is, zal dit aan de projecteigenaar uitgekeerd worden.

Even je aandacht a.u.b…

Van geld op de bank naar de schoolbank. Sinds een aantal jaar zijn wij wettelijk verplicht een investeerderstoets onder onze investeerders af te nemen. Hierin controleren wij of je kennis hebt van investeren en of je een verantwoord deel van jouw eigen vermogen investeert. Om je hierbij op weg te helpen, vertellen wij je meer over investeren in het algemeen alsook bij SamenInGeld.

Bekijk investeerderstoets

Even je aandacht aub…

Investeren bij SamenInGeld betekent dat je investeert in een project waarbij een geldlener een lening aanvraagt voor de duur van minimaal 1 en maximaal 15 jaar. Er wordt hierbij geleend voor het financieren in onroerend goed. Onze projecten kennen hierbij een gemiddelde looptijd van 5 jaar. Investeer je via ons crowdfunding-platform in een project, dan krijg je het recht van hypotheek. Dit recht zal door de stichting investeerders SamenInGeld voor jouw uitgeoefend worden.

Mocht de geldlener niet aan zijn betalingsverplichtingen kunnen voldoen, dan zal de stichting overgaan tot beslaglegging op de huuropbrengsten. Wanneer dat niet voldoende is, zal worden overgegaan tot verkoop van het onderpand. De opbrengsten hiervan worden eerst aan investeerders uit schijf 1 A uitgekeerd. Gevolgd door degene in schijf 1 B, 2 en eventueel schijf 3. Afhankelijk van de keuze van jouw investering val je in één van deze risicoklasse-schijven. De aflossing in de schijven  2 en 3 wordt berekend op basis van een fictieve looptijd van 30* jaar. Dat is zo bedacht dat er én afgelost wordt door de geldlener en de lasten voor hem verantwoord zijn.

* indien hiervan wordt afgeweken wordt zal dit worden aangegeven bij de project uitleg

Schijf 1 A:

Deze schijf geldt voor 0 tot 50% van de waarde van het pand en kent een relatief laag risico. Investeerders in deze schrijf hebben in een aflossingsvrije hypotheek geïnvesteerd waarvoor zij maandelijks rente ontvangen.

Schijf 1 B:

Deze schijf geldt voor 50 tot 70% van de waarde van het pand en kent een relatief laag risico. Investeerders in deze schrijf hebben in een aflossingsvrije hypotheek geïnvesteerd waarvoor zij maandelijks rente ontvangen.

Schijf 2:

Deze schijf geldt voor 70 tot 85% van de waarde van het pand. Het deel van de financiering boven 80% van de waarde kan worden aangevraagd indien de geldlener kan aantonen dat hij/zij voldoende zekerheid kan bieden voor verstrekking van een hogere financiering Investeerders in deze schijf hebben in een annuïtaire hypotheek geïnvesteerd. Zij ontvangen hier maandelijks rente en aflossing voor.

Schijf 3:

Deze schijf geldt voor 85 tot 100% van de waarde van het pand. Dit deel van de financiering boven 80% van de waarde kan worden aangevraagd indien de geldlener kan aantonen dat hij/zij voldoende zekerheid kan bieden voor verstrekking van een hogere financiering. Investeerders in deze schijf hebben in een annuïtaire hypotheek geïnvesteerd. Zij ontvangen hier maandelijks rente en aflossing voor.

LET OP: Aan investeren via SamenInGeld zijn risico’s verbonden.

Van bovenstaande indeling kan in uitzonderingssituaties afgeweken worden! Lees daarom altijd goed wat de omschrijving is bij een project!

We adviseren investeerders om slechts een verantwoord deel van hun vermogen te investeren in crowdfunding projecten. Het is daarnaast verstandig om de inleg te spreiden over meerdere projecten.

SamenInGeld
Maak gebruik van dit formulier om je vraag te stellen en we zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen...