Risico & voorschriften

Wat zijn de risico’s voor investeerders?

  1. Het onderpand raakt geheel of gedeeltelijk beschadigd. Om dit risico zo veel mogelijk in te perken eist SamenInGeld een opstalverzekering en vraagt daar elk jaar het betaalbewijs van.
  2. De projecteigenaar voldoet niet aan zijn betaalverplichting. Om dit risico in te perken is in de hypotheekovereenkomst opgenomen dat we de huurstroom dan in beslag mogen nemen. Als  dat niet voldoende is wordt overgaan tot verkoop van het onderpand. Wanneer de verkoop heeft plaatsgevonden ontvangen de investeerders uit schijf 1 als eerste hun investering terug daarna de investeerders uit schijf 2 en indien er dan nog geld over is de projecteigenaar. Deze projecteigenaar zal er derhalve veel aan gelegen zijn om het niet zo ver te laten komen. Een 100% garantie dat daarmee uw investering is veiliggesteld kunnen we u niet geven, maar we doen er alles aan om dit risico zo klein als mogelijk te maken.

Voorschriften om risico’s te beperken

SamenInGeld wil dat u een verantwoord deel van uw vermogen investeert in leningen. Wij raden u daarnaast aan dat u altijd uw vermogen of dat deel dat u ter beschikking wil stellen voor investeren via crowdfunding zodanig spreidt dat dit gespreid is over diverse projecten.

Vanaf 1 april 2016 gelden onderstaande regels die wij actief zullen toetsen alvorens u daadwerkelijk kunt investeren.

  • Iedere nieuwe consument die gaat investeren, dient de crowdfunding-investeerderstoets af te leggen bij investeringen vanaf € 500,-.
  • Een toets over de kennis, ervaring en het vrij belegbaar vermogen van de consument.
  • Bij iedere volgende investering waarbij het totaal geïnvesteerde bedrag via het platform, het bedrag van € 5.000,- voor het eerst overschrijdt, dient een nieuwe toets te worden uitgevoerd.

SamenInGeld wijst u erop dat u in totaal niet meer dan € 80.000,- kunt investeren in geldleningen die aangeboden worden op ons platform.

Investeerderstoets SamenInGeld

De projecten die SamenInGeld biedt, zijn projecten waarbij een geldlener een lening vraagt voor de duur van minimaal 1 en maximaal 15 jaar. Op dit moment is de gemiddelde looptijd van de projecten 5 jaar. Er wordt geleend voor het financieren van onroerend goed. Daarom krijgt u een recht van hypotheek via SamenInGeld, dat recht zal SamenInGeld via de stichting investeerders SamenInGeld voor u uitoefenen.

SamenInGeld wil graag dat u zich bewust bent van de risico’s die met een investering/verstrekken van een geldlening gepaard gaan. Immers u moet nooit de dupe worden door anderen te helpen! Het principe van Crowdfunding is namelijk dat het vaak begint met vrienden, kennissen en familie of andere bekenden die enthousiast zijn over een project en die bereid zijn daarom geld te verstrekken. Juist omdat het begint met het eigen netwerk wil SamenInGeld dat via de crowd geld verstrekken zorgvuldig gebeurt en dat de crowd daarom alle risico’s kent.

Risicoklassen_SamenInGeldRisicoklassen SamenInGeld
Schijf 1
Deze schijf geldt voor 0 tot 55% van de waarde van het pand; dit profiel kent een laag risico. Pas als het pand in waarde halveert, loopt u risico. Dit zou zeer opmerkelijk zijn.

Schijf 2
Deze schijf geldt voor 55 tot 80% van de waarde van het pand.

Schijf 3
Deze schijf geldt voor 80 tot 85% van de waarde van het pand. Dit geld wordt vanuit een bouwdepot gebruikt voor verduurzaming van het pand. Bijvoorbeeld met zonnepanelen, vloerisolatie of dakisolatie.

Rente opbouw

Schijf 1 is een aflossingsvrije hypotheek. U ontvangt maandelijkse alleen rente.
Schijf 2 en 3 zijn annuïtaire hypotheken. De berekening hiervoor wordt uitgevoerd op basis van een fictieve looptijd van 30 jaar. Dit is zo bedacht dat er èn afgelost wordt door de geldlener en zodoende het risico kleiner wordt voor de investeerders èn de lasten voor geldlener verantwoord zijn. U ontvangt maandelijkse rente en aflossing.

De risico’s binnen de investeerderprofielen

Het risico voor u als investeerder loopt op per schijf. Als de lener niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, neemt Stichting Investeerders SamenInGeld de incasso van de huuropbrengst over. Als dit overnemen vervolgens niet voldoende is, zal het onderpand verkocht moeten worden.

Van de opbrengst van de verkoop zullen als eerste de investeerders uit schijf 1 hun geld terug krijgen. Daarna krijgen investeerders uit schijf 2 hun geld terug en als laatste investeerders uit schijf 3. De werkwijze hiervoor wordt beschreven in de algemene voorwaarden.

De lener komt zelf op de laatste plaats. Zijn eigen ingebrachte geld krijgt de lener pas terug als alle anderen betaald zijn. Deze manier van investeren kan alleen gerealiseerd worden via hypothecaire zekerheid. Deze zekerheid vormt de kern van ons risicoarme concept.

LET OP!

Aan investeren via SamenInGeld is een risico verbonden. Zoals aan elke vorm van crowdfunding. Het is daarom van belang om uw investeringen te spreiden over verschillende projecten.

We adviseren investeerders om slechts een verantwoord deel van hun vermogen te investeren in crowdfunding projecten. Het is daarnaast verstandig om de inleg te spreiden over meerdere projecten.

SamenInGeld
Maak gebruik van dit formulier om je vraag te stellen en we zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen...