Veelgestelde algemene vragen.

Wat is er zo uniek aan SamenInGeld? [ video ]

Wat zijn de risico’s voor investeerders?

Wat zijn de risico’s voor investeerders?

  1. Het onderpand raakt geheel of gedeeltelijk beschadigd. Om dit risico zo veel mogelijk in te perken eist SamenInGeld een opstalverzekering en vraagt daar elk jaar het betaalbewijs van.
  2. De projecteigenaar voldoet niet aan zijn betaalverplichting. Om dit risico in te perken is in de hypotheekovereenkomst opgenomen dat we de huurstroom dan in beslag mogen nemen. Als  dat niet voldoende is wordt overgaan tot verkoop van het onderpand. Wanneer de verkoop heeft plaatsgevonden ontvangen de investeerders uit schijf 1 als eerste hun investering terug daarna de investeerders uit schijf 2 en indien er dan nog geld over is de projecteigenaar.  Deze projecteigenaar zal er derhalve veel aan gelegen zijn om het niet zo ver te laten komen. Een 100% garantie dat daarmee uw investering is veiliggesteld kunnen we u niet geven, maar we doen er alles aan om dit risico zo klein als mogelijk te maken.

Wat gebeurt er als de SamenInGeld BV wegvalt?

Structuur van voortbestaan van betalingsverplichting en behandeling rechten van SamenInGeld investeerders.

Op het moment dat een project succesvol wordt ge-fund door investeerders (de crowd) wordt er een hypotheek afgesloten. Namens alle investeerders wordt de hypotheek verstrekt aan geldleners door de Stichting Investeerders SamenInGeld.

Deze stichting heeft opdracht gegeven aan de SamenInGeld BV om het werk dat nodig is om deze hypotheken te beheren uit te voeren. Mocht er iets gebeuren met de BV dat maakt dat deze de afgesproken werkzaamheden niet meer zal of kan verrichten dan staat het de SamenInGeld Stichting vrij om een nieuwe beheerder voor de uitstaande hypotheken te zoeken en daar een nieuwe opdracht aan te verstrekken.

De geldleners betalen maandelijks administratie kosten om deze werkzaamheden te bekostigen en ook de investeerders betalen jaarlijks hun deel voor het beheer van het geldverkeer. Deze baten blijven maandelijks binnen komen ook na het wegvallen van de B.V. en kunnen ingezet worden voor een nieuwe beheerder. SamenInGeld heeft een verklaring in bezit, opgesteld door een accountant waarin deze stelt dat het goed mogelijk is het werk van de stichting investeerders over te nemen tegen de huidige administratie vergoeding die geldvragers en investeerders betalen.

30230 2017 Overeenkomst insolventie

De rente die een geldlener betaalt gaat één op één door naar de investeerders. SamenInGeld heeft ervoor gekozen om een betaal-dienstverlener (Intersolve) in te zetten voor de afhandeling van alle betalingen tussen geldleners en de investeerders. Intersolve heeft vergunning van de Nederlandse Bank om geld veel langer dan 30 dagen onder beheer te houden. Dit wil SamenInGeld kunnen doen i.v.m. een eventueel bouwdepot bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen. Er is dus geen sprake van een derdengelden rekening waar de bestuurders van de BV (van het platform) toegang toe hebben.

Het door de investeerders ingebrachte geld wordt dus verzameld bij de betaal dienstverlener. Om de hypotheek te vestigen wordt het leenbedrag ter beschikking gesteld aan de notaris. SamenInGeld werkt slechts met notariskantoren die zijn geaccrediteerd door Intersolve. Deze constructie zorgt er voor dat het bedrag dat is bijeengebracht door de investeerders maar op 1 manier kan worden overgeboekt vanuit rekening bij Intersolve en nooit naar een ander kan gaan.

Aan het einde van de looptijd van een lening wordt deze afgelost. Om te zorgen dat het geld daadwerkelijk bij de investeerders terecht komt heeft SamenInGeld in de hypotheekaktes laten opnemen dat aflossingen alleen kunnen worden betaald aan het rekeningnummer van de geldvrager bij Intersolve. Deze rekening is voor de geldvrager geblokkeerd voor opname totdat SamenInGeld deze vrij geeft.

Er is de stichting investeerders SamenInGeld en de SamenInGeld BV alles aan gelegen om uw investering zo veilig mogelijk te maken. Door de vestiging van een hypotheekrecht op het onderpand en het bewijs van verzekering van de opstal jaarlijks te vragen bieden wij u een solide investering aan. Op het moment van schrijven kent het platform ook geen default. Alle verplichtingen worden door de geldvragers nagekomen. Wij zullen er alles aan doen om dit zo te houden.

 

 

Wat maakt SamenInGeld anders dan andere crowdfunding platforms?

Wij bieden meer zekerheden dan andere crowdfunding platforms. Voorwaarde voor leners is het geven van hypothecaire zekerheid, waarmee de investeerder altijd het eerste recht heeft op teruggave als er financiële onzekerheid ontstaat. Eerder zelfs dan de belastingdienst. Ook verstrekt SamenInGeld niet meer dan 80% van de marktwaarde in verhuurde staat als lening.

Bij SamenInGeld gaat het om een lening tussen een lener en investeerders met betaling van rente en aflossing. Daarin lijken wij op een bank. Bij andere vormen van crowdfunding krijgen investeerders voor hun inleg vaak een product terug of ze krijgen kortingen.

Percentage en termijn zijn niet altijd vastgelegd door het crowdfundingsplatform en deze worden soms overgelaten aan de lener. Wij leggen alles vast.

Wat is Fundingzekerheid?

Fundingzekerheid

Ervaring leert dat er ook financiering-aanvragers zijn die vragen om harde zekerheid dat de financiering ook daadwerkelijk door gaat. Deze aanvragers zijn bereid om 1% meer aan rente hiervoor te betalen. De aankoop van verhuurd onroerend is hierdoor beter te realiseren.

SamenInGeld biedt de geldvrager de zekerheid aan dat hij zijn hypotheek krijgt, zelfs als dit geld niet volledig door de crowd wordt ge-fund. Daarvoor heeft SamenInGeld investeerders gevonden die willen deelnemen in deze Fundingzekerheid. Zij zorgen ervoor dat een eventueel tekort wordt aangevuld door directe deelname in de hypotheek op precies dezelfde basis als alle andere deelnemers. Voor het beschikbaar houden van het totale gevraagde bedrag ontvangen deze investeerders 1% vergoeding over de hoogte van het gevraagde financiering bedrag. Hierdoor lopen ze het risico een groot bedrag in één project te moeten investeren.

Hoe werkt dat voor de aanvrager?

Met SamenInGeld legt de project aanvrager vast welk bedrag deze beschikbaar wil hebben voor Fundingzekerheid. Over dit gehele bedrag betaalt de aanvrager 1% meer aan rente, los van welk bedrag er uiteindelijk moet worden ingelegd door de fundingzekerheid verstrekker. Deze extra lasten staan vermeld in de financiële analyse van het project.

Hoe werkt dat voor de fundingzekerheid verlener?

Met SamenInGeld wordt voor het project waar fundingzekerheid voor is gevraagd één of meerdere overeenkomsten opgesteld op basis van het totale bedrag waar fundingzekerheid voor is gevraagd door de aanvrager.

Vervolgens wordt het project live geplaatst op de site van SamenInGeld. Aan het einde van de funding periode is het duidelijk of het gevraagde bedrag is opgehaald of niet.

In het geval dat er een tekort is ten opzichte van het gevraagde bedrag wordt de fundingzekerheid vertrekker(s) gevraagd dit bedrag bij te storten.

Zij ontvangen dus ook de hypotheekrechten en -rente (gelijk aan de crowd) behorend bij het project waar Fundingzekerheid voor is bestemd indien ze daadwerkelijk aanvullen tot de gewenste financiering. Het minimale bedrag dat ter beschikking gehouden moet worden is op dit moment € 50.000,-

Hoe werkt dat voor de fundingzekerheid investeerders?

Investeerders zien bij de project informatie of er op dit project fundzekerheid is gevraagd en verkregen. Voor de investeerders veranderen de voorwaarden niet ten opzichte van projecten zonder fundingzekerheid. Het verschil met een ander project is de extra last die terug te vinden is in de financiële analyse.

Daarmee hebben ze zekerheid dat het project tot een hypotheek zal komen en hun toezeggingen op korte termijn rentedragend worden.

Samengevat

  • Geldleners weten zeker dat ze het door hen gewenste financiering bedrag ook werkelijk gaan ontvangen.
  • Investeerders weten zeker dat ze op korte termijn rente en eventueel aflossing gaan ontvangen.
  • Bijdrage aan de fundingzekerheid levert 1% extra rendement over totaal beschikbaar gehouden bedrag voor fundingzekerheid gever. Deze is verwerkt in de financiële analyse.

 

 

Wat is de reden van samenwerking van SamenInGeld met erkend hypotheekadviseurs?

De reden is dat wij zekerheid, kwaliteit en betrouwbaarheid willen bieden en wij werken graag samen met professionals uit de branche die alles weten van hypotheken, vastgoed, sparen, beleggen en investeren. Alle erkend hypotheekadviseurs hebben een AFM-vergunning, voldoen aan hoge opleidingeisen en hebben ruime praktijkervaring.

Toelichting van SamenInGeld op vakbeurs voor hypotheekadviseurs:

Wat is een hypothecaire lening?

Een hypothecaire lening is een lening die door een notaris vastgelegd wordt. Dit type lening geeft de zekerheid dat er geen andere leningen op het pand aanwezig zijn. Vanuit de investeerprofielen is er een eerste, tweede en derde hypotheekinschrijving voor de verschillende rentepercentages van de verschillende profielen.

Toelichting SamenInGeld: De hypotheekinschrijving geeft investeerders een hypotheekrecht. Dit hypotheekrecht houdt in dat u het recht heeft als eerste schuldeiser op te treden wanneer de lener niet aan zijn betalingsverplichting voldoet. De stichting SamenInGeld voert  dit recht namens u uit.

Met onze voorwaarden aan leners beperken wij voor investeerders het risico. Er is echter altijd een mogelijkheid dat (een deel of het geheel van) uw investering verloren gaat. Dit risico is afhankelijk van uw investeringsprofiel. Met name in profiel 1 is dit risico erg klein. Uw risico ontstaat bij een noodgedwongen verkoop van het onderpand. Alleen als er minder dan 85% van de aangenomen waarde voor wordt ontvangen. Deze waarde is inclusief de te maken kosten van verkoop. De afrekening vindt plaats in volgorde van profiel.

Wat zijn de uitgangspunten voor adviseurs?

• Leners kunnen voor advies en aanvragen alleen terecht via hypotheekadviseurs

• Kantoren met erkende adviseurs en AFM vergunning voor bemiddeling kunnen deelnemen

• Investeerders (‘spaarders en beleggers’) worden ook benaderd door hypotheek- en vermogensadviseurs

• Het concept vormt een win-win situatie voor lener, investeerder én hypotheekadviseur

• Investeerders kunnen ook via www.sameningeld.nl investeren in onroerend goed projecten

• (Online) marketingacties, netwerkevents, nieuwsbrieven en ondersteuning via SamenInGeld

• Rechtstreekse bezoekers aan de website worden doorverwezen naar hypotheekadviseurs

• Eenmalige kosten voor adviseurs; € 250,- exclusief btw. Geen maandelijks abonnement!

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een nieuwere vorm van lenen. Iemand zet een project op de website en vraagt anderen te investeren. Deze crowdfunder krijgt geen lening in één keer van de bank, maar van verschillende investeerders. Zij brengen het geld bij elkaar.

Op onze site gebruiken wij voor degene die het geld leent het woord lener. Voor alle mensen, zoals ondernemers, familie, vereniging of vrienden die geld inleggen voor dit concept, gebruiken wij het woord investeerder.

Hierbij een korte uitleg via Youtube.

Waarom moet er een hypothecaire lening worden vastgelegd bij SamenInGeld?

Een hypothecaire lening is een lening die door een notaris vastgelegd wordt. Dit type lening geeft de zekerheid dat er geen andere leningen op het pand aanwezig zijn. Het geeft de investeerder de zekerheid dat hij als eerste zijn geld terugkrijgt op het moment dat er onverhoopt financieel iets misgaat. Nog eerder dan de belastingdienst.

We adviseren investeerders om slechts een verantwoord deel van hun vermogen te investeren in crowdfunding projecten. Het is daarnaast verstandig om de inleg te spreiden over meerdere projecten.

SamenInGeld
Maak gebruik van dit formulier om je vraag te stellen en we zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen...